2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı katkı payları ile ilgili olarak; 13.09.2017 tarih 17/34 sayılı Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunca alınan 7 numaralı karar uyarınca, katkı payı ödeyecek öğrenciler, ödemeleri gereken tutarları Öğrenci Otomasyon Sisteminden öğrenerek aşağıda verilen yöntemlerle yatırılabilirler.

Türkiye İş Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi hesabına; Öğrenci TC Kimlik Numarası belirtilerek, 05 Şubat 2018 Pazartesi günü itibariyle aşağıdaki yöntemlerle öğrenim katkı payları (harç) yatırılır. Dekont bilgi amaçlı saklanmalıdır. 

  • İnternet Bankacılığı Kullanarak;

Ödemeler – Üniversite Ücretleri – Galatasaray Üniversitesi seçilerek, Öğrenci TC Kimlik Numarası girilerek ödeme yapılır. 

  • Şube Gişelerinden;

Üniversite ismi ve öğrenci TC Kimlik Numarası ile ödeme yapılır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payı / öğrenim ücreti ödeme koşulları