Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı ile TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında genel bilgiler ve Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler tematik alanı hakkında özel bilgiler vermek üzere Ulusal İrtibat Noktası görevini üstlenen Sayın Burcu DOĞAN ve Toplumda Bilim Alanı Ulusal İrtibat Noktası görevini üstlenen Sayın Sonay GÖNENLİ tarafından, 21 Aralık 2018 Cuma günü 14.30 - 17.00 saatleri arasında Üniversitemiz Yıldızhan Yayla Salonu’nda bir sunum yapıldı.

Alana ilgi duyan akademik personelimiz ile lisansüstü öğrencilerimizin katılım gösterdiği toplantıda, Ar-Ge ve inovasyona destek sağlayan Ufuk2020 programı kapsamında verilen destekler ve başvurucuların bu desteklere ulaşmak için izlemesi gereken yöntemler konusunda bilgiler verildi.

2 1