2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası  ve Yurtdışı Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci belgesi
  2. Disiplin cezası almadığına dair belge
  3. Onaylı not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
  4. Ders İçerikleri; öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
  5. ÖSYM Sonuç Belgesi
  6. Yükseköğretim Kurumuna Yerleştiğine Dair ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
  7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  8. Lise diplomasının onaylı örneği
  9. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  10. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için “Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi” ne bakınız. 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR ifadesi bulunan belge (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu Üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir. Kesin kayıtta bu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

 

PROGRAM KURUMLARARASI KONTENJAN YURTDIŞI KONTENJANI
2.SINIF 2.SINIF
Gemi Makineleri İşletme 2 1
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 1

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru Tarihi 08 Temmuz Pazartesi 2019 09 Ağustos Cuma 2019
Değerlendirme 02 Eylül Pazartesi 2019 02 Eylül Pazartesi 2019
Sonuçların Açıklanması 11 Eylül Çarşamba 2019 11 Eylül Çarşamba 2019
Asil Kayıtlar 12 Eylül Perşembe 2019 13 Eylül Cuma 2019
Yedek İlan Tarihi 16 Eylül Pazartesi 2019 16 Eylül Pazartesi 2019
Yedek Kayıt Tarihi 17 Eylül Salı 2019 17 Eylül Salı 2019